PROTUR

PROTUR KURUMSAL SİSTEM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.

KURUMSAL SİSTEM YÖNETİMİ

Kurumsal Sistem Yönetimi, işlemlerin geniş ve çok kapsamlı olan uygulama alanlarını tek çatı altında toplayan sistemler bütünüdür. Bu felsefi bakış açısı, işletmeleri bütünden oluşmuş alt birimler olarak ele alma değil analitik iş akışının süreçleri, süreçlerin ise kar maliyet odaklı salt birimlerin oluşturduğu bir bütünün kontrası olarak ele almanın varlığını savunur.
Kurumsal Sistem Yönetimi, yalnızca problemlerin nereden kaynaklandığını bulmakla ilgilenmez. Bu anlayış, güncel ihtiyaçların ötesinde gelecekteki gereksinimleri de dikkate alarak işletme yönetimini kolaylaştıran uygulamaları da beraberinde sunar.
Güncel teknoloji ile sistemin efektif kullanımını sağlayarak işletme hedeflerini yakınlaştıran güçlü, istikrarlı ve uzun vadeli izlenebilir bir mali yapıyı tesis eder.
Kısaca Kurumsal Sistem Yönetimi, işletme verimliliğini lokal performans kriterlerine göre değil, bu değerleri bir bütün olarak ölçebilir reel verilerle analiz eden ve bu verileri stratejiye, stratejiyi uygulama, uygulamayı ise faydaya dönüştüren disiplinli ve modern bir yönetim anlayışıdır.

ŞİRKET PROFİLİ

PROTUR Bilgisayar 1995 yılında bilgi işlem sistemleri ve ticari yazılın hizmeti sunma hedefiyle mütevazı bir şirket olarak kuruldu. Kuruluşundan itibaren sunmuş olduğu kaliteli hizmet ve başarılı çalışmalarının sonucu işletmelerin güvenini kazanarak müşteri portföyünü geliştirdi. Değişik sektördeki birçok şirketlere bilgi işlem parkının oluşturulmasından, personel eğitimine, ticari programdan sisteminin kurulmasına kadar ki tüm süreçlerde fayda sağladı. Sektördeki gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek sunduğu hizmetine 2002 yılında aldığı TSE Hizmet Kalite Belgesini de ekleyerek her zaman kalitesini üst düzeyde tutmayı başardı. Duyulan güveni arkasına alarak 2007 yılında farklı operasyonel hizmet yapılarını da bünyesine ekledi. 16 yıllık deneyimle 2009 yılından bu yana profesyonel kadrosuyla WINBOSS Corporate System Management ve PROTUR IT Industry Systems markaları güvencesiyle sunduğu başarılı hizmetlerine devam etmektedir.

AMAÇ

“Bilgi, tecrübe ve teknolojiyi faydaya dönüştüren en iyi şirket olmak”

MİSYON

Bilgili, tecrübeli ve profesyonel kadrosuyla işletmelerin organizasyon yapısındaki iş yapma yöntemlerinin iş süreçlerine olan ilişkisini düzenler. Departmanlar arası bilgi işlem bütünlüğünü sağlayarak entegre muhasebe ve finansal yapıyı tesis eder, doğrudan verimliliğin artmasını sağlar ve kurumsal sistem kültürünü oluşturur.